راز درون پرده ز رندان مست پرس،
 کاین حال نیست زاهد عالی‌مقام را

/ 0 نظر / 77 بازدید